ព័ត៌មានថ្មីៗ

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការិយាល័យគណៈកម្មការមុខ​ងារ​សាធារណៈនៃព្រះ​រាជាណាចក្រថៃ

ទីស្តីការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩៖ ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និង លោកជំទាវ មេធីនី ថេបម៉ានី (Methini Thepmani) លម្អិត