ព័ត៌មានទូទៅ

ពិធីជួបជុំអតីតសាស្រ្តាចារ្យ សិស្ស និងខួបលើកទី៦០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតវិទ្យាល័យព្រះមហាក្សត្រីយានីកុសុមៈ

photo_2017-02-20_14-36-11 ខេត្តក្រចេះ៖ កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ មានរៀបចំពិធីជួបជុំអតីតសាស្រ្តាចារ្យ សិស្ស និងខួបលើកទី៦០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតវិទ្យាល័យព្រះមហាក្សត្រីយានីកុសុមៈ ក្រោមអធិបតីភាពអតីតសិស្សដែលជារៀមច្បងជំនាន់ទី១ មានដូចជា ឯកឧត្តម
ច្រើនទៀត...