ព័ត៌មានទូទៅ

សិក្ខា​សាលា​​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ថ្នាក់​តំបន់ ព្រះ​រាជ​ក្រឹត្យ​ស្តីពី​លក្ខ​ន្តិកៈ​​ដោយឡែក​សម្រាប់​បុគ្គ​លិក​រដ្ឋ​​បាលថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ នៅ​ខេត្ត​ព្រះ​សី​ហនុ​

25-08-2016-2 ខេត្តព្រះសីហនុ៖ នា​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ​២​០១៦ ក្រសួ​ង​មុខ​ងារ​​សាធារ​ណៈ បាន​រៀ​​បចំសិក្ខា​សា​លាផ្ស​ព្វ​ផ្សាយថ្នា​ក់តំ​​បន់ ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ស្តីពី​លក្ខ​ន្តិកៈដោ​យឡែ​កស​​ម្រាប់បុគ្គ​លិក​រដ្ឋបា​ល​ថ្នាក់​​ក្រោមជាតិ ក្រោ​មអ​ធិ​បតី​ភាព ឯកឧ​ត្តម​កិត្តិ​​ប​ណ្ឌិត
ច្រើនទៀត...