ព័ត៌មានទូទៅ

ឯកឧត្តម កិត្តិបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន អញ្ជើញជាអធិបតី កម្មវិធីវេទិកាសាធារណៈ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ នៅវត្តដូង ឃុំឃ្សឹម ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ

27-06-2016-កម្មវិធីខេត្តក្រចេះ (5) ខេត្តក្រចេះ៖ នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវត្តដូង ភូមិដូង ឃុំឃ្សឹម ស្រុកស្នួល ខេត្ត ក្រចេះ មានប្រារព្ធកម្មវិធីវេទិកាសា​ធារ​ណៈ ដើម្បី​ត្រួត​ពិនិត្យ​ និង​គាំ​ទ្រ​ការ​អនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ
ច្រើនទៀត...