ព័ត៌មានថ្មីៗ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈចុះពិនិត្យការងារតាមបណ្តាមន្ទីរខេត្តតំបន់ជុំវិញទន្លេសាប

ក្នុ្ងងដំណើរចុះពិនិត្យការបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្តទាំង០៧ ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប ឯកឧត្ដម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងសហការីបានចំណាយរយៈពេល០២ថ្ងៃ គឺនៅថ្ងៃទី២៨ និង២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ដោយចាប់ផ្តើមពីខេត្តកំពង់ធំ មកខេត្តសៀមរាប បន្តមកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាត់ដំបង ប៉ៃលិន លម្អិត