ព័ត៌មានទូទៅ

Seminar-22-08-2017-01

សិក្ខា​សាលា ស្តី​ពី ”ការ​រៀប​ចំ​ចង​ក្រង​ការ​ពិពណ៌​នា​មុខ​តំណែង”

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងជាអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ បាន​អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពី ”ការរៀបចំចងក្រងការពិពណ៌នាមុខតំណែង” លម្អិត