ព័ត៌មានថ្មីៗ

ក្នុងពេលកូវីដ មន្ត្រីមូលដ្ឋានត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់វិធានការ ៣ការពារ និង៣កុំ ដើម្បីធានាសេវាសាធារណៈចាំបាច់ដោយផ្ទាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ

ខេត្តក្រចេះ៖ ក្នុងមតិសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលចូលរួមការស្ទាបស្ទង់មតិជ្រើសរើសមេភូមិថ្មីនៅខេត្តក្រចេះ ឯកឧត្ដម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងជាប្រធានក្រុមការងារខេត្តក្រចេះ បានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ថាៈ «មន្ត្រីមូលដ្ឋានក៏ជាយុទ្ធជនជួរមុខចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺកូវីដ១៩ផងដែរ ហេតុនេះ លម្អិត