ព័ត៌មានថ្មីៗ

Kratie-13-July-2018 (1)

កម្មវិធីចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញអំពីគេហទំព័រ និងកម្មវិធី Application Mobile សម្រាប់ធ្វើការតេស្តសមត្ថភាព សិស្សត្រៀមប្រទ្បងបាក់ឌុប

ខេត្តក្រចេះ៖ ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងជានាយកសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល និងឯកឧត្តម ពេជ្រ វិជ្ជាគន្ធី អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈ បានអញ្ជើញចូលរួមដឹកនាំលោកគ្រូឧទ្ទេសនាមដោយ លោក ងន់ ម័រ លម្អិត