ព័ត៌មានទូទៅ

ឯកឧត្តមកិតិ្តបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានទីភ្នាក់ងារ JICA

1 រាជធានីភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តមកិតិ្តបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ទទួលស្វាគមន៍ និងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Itsu ADACHI ប្រធានទីភ្នាក់ងារ JICA
ច្រើនទៀត...