ព័ត៌មានទូទៅ

SeminarERA-19-10-2017-01

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការរៀបចំដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណផល”

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម ប៉ូល ពីឌូ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមកិត្តិបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងអមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការរៀបចំដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណផល” ដោយមានសមាសភាពចូលរួមសរុបចំនួនប្រមាណ ១២០ នាក់ លម្អិត