ប្រសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ


មន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ប្តេជ្ញា និងគោរពអនុវត្ត ក្នុងស្មារតីកំណែទម្រង់ឥតងាករេ ស្របតាមប្រសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងតាមទស្សនវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១