ការបោះពុម្ភផ្សាយ

13TH ASIA-EUROPE MEETING (ASEM) SUMMIT

 374 Views |   ២១-មេសា-២០១៩

បណ្ណាល័យវីដេអូ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១