ច្បាប់ ស្តី​ពី​សហ​លក្ខ​ន្តិកៈ​មន្រ្តី​រាជ​ការ​ស៊ី​វិល​ នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា

អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្តី​ពី​សហ​លក្ខ​ន្តិកៈ​មន្រ្តី​រាជ​ការ​ស៊ី​វិល​ នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា។

លេខលិខិត៖ ០៦ នស​.៨៤

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៤


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 717 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 60707 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១