កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី១៣

អត្ថបទសង្ខេប៖

កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើកទី១៣

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២១

ប្រភេទឯកសារ៖

ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១