ពិធីបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គី ដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងអគារសិក្សា១ខ្នងចំនួន៥បន្ទប់ នៅសាលាបឋមសិក្សាល្អ ស្ថិតក្នុងភូមិល្អ ឃុំចង្ក្រង់ ស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ


(ខេត្តក្រចេះ)៖ ពិធីបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គី ដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងអគារសិក្សា១ខ្នងចំនួន៥បន្ទប់ នៅសាលាបឋមសិក្សាល្អ ស្ថិតក្នុងភូមិល្អ ឃុំចង្ក្រង់ ស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ៕

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១