កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា​លើ​ផែនការ​ក្របខ័ណ្ឌ​ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១