ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ឱ្យអ្នកយកព៏ត៌មានទូរទស្សន៍បាយ័ន (BTV) ស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសបារាំង

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១