រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បញ្ចប់ដំណើរចុះពិនិត្យការងារនៅតាមមន្ទីរមុខងារសាធារណៈបណ្តាខេត្តជាប់សមុទ្រ

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១