គណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងប្រជែង សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនដែលមានរាយនាមនៅក្នុងសេចក្ដីសម្រេចលេខ ២០៦/២៤ មស.សសរ ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ស្ដីពីការទទួលស្គាល់បេក្ខជនសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន ឯកទេស អប់រំកាយ និងកីឡា ឆ្នាំ២០២៣ ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១