គណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សូមជម្រាបជូនសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបណ្តោះអាសន្ន សម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន ឯកទេស អប់រំកាយ និងកីឡា ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអបរំ យុវជន និងកីឡា។


ចំពោះបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិប្រឡងរួចហើយ សូមបេក្ខជនធ្វើការពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន តាមរយៈតំណភ្ជាប់ (link) https://lms.era.gov.kh/qrlink/3a ឬ ស្តេន QR Code ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ រហូត ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ១៧:០០នាទីជាកំហិត។


បញ្ជាក់៖ ចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ ឬប្រព័ន្ធ Telegram៖ ០៨៩ ៧៤៥ ៤០៧, ០១៧ ៥៨៤ ៩៩៨, ០៧០ ៣៣៦ ២៥៦, ០១១ ៨៥៨ ៥១១, ០១១ ៥៥២ ៥៧៧។

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១