តាមរយៈបទយកការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ BTV បានបង្ហាញឱ្យឃើញពីការចាប់អារម្មណ៍ របស់ បេក្ខជនជាច្រើន ក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស មន្ត្រីកសិកម្មឃុំ ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទឆ្នាំ២០២៣ ចំនួន២៥០ កន្លែង ដែលក្រសួងមុខងារសាធារណៈ កំពុងដឹកនាំរៀបចំផ្អែកលើគោលការណ៍ គុណាធិបតេយ្យ តម្លាភាព យុត្តិធម៌ បរិយាបន្ន និងប្រសិទ្ធភាព

តាមរយៈបទយកការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ BTV បានបង្ហាញឱ្យឃើញពីការចាប់អារម្មណ៍ របស់ បេក្ខជនជាច្រើន ក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស មន្ត្រីកសិកម្មឃុំ ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទឆ្នាំ២០២៣ ចំនួន២៥០ កន្លែង ដែលក្រសួងមុខងារសាធារណៈ កំពុងដឹកនាំរៀបចំផ្អែកលើគោលការណ៍ គុណាធិបតេយ្យ តម្លាភាព យុត្តិធម៌ បរិយាបន្ន និងប្រសិទ្ធភាព។

សូមជម្រាបផងដែរថា ការចុះឈ្មោះប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំ ចំនួន២៥០កន្លែង បានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ។

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១