ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ព្រុំ សុខា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩


រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ព្រុំ សុខា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត។

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១