សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ


សេចក្តីជូនដំណឹង


ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ មានកិត្តិយស សូមជម្រាប ជូនដំណឹងដល់សាធារណជន អំពីបណ្តាញទំនាក់ទំនងផ្លូវការរបស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ដូចមានភ្ជាប់ជូនខាងក្រោម៖


– លេខទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៨៨៥ ៨៨៧ (រាល់ម៉ោងធ្វើការ)

– អ៊ីម៉េល៖ hunmanycabinet@gmail.com

– គេហទំព័រ៖ www.hunmany.kh


សាធារណជនក៏អាចភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញសង្គមផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី តាមរយៈតំណ Hun Many Social Media អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាន។


សូមអរគុណ!

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១