នាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន ម៉ាណែត ថ្លែងថា តាមក្រសួង និងស្ថាប័នទាំងអស់ ត្រូវជ្រើសរើសមន្ត្រីឱ្យមានតម្លាភាព យុត្តិធម៌ និងបែងចែកមុខងារឱ្យបានត្រឹមត្រូវ មានជំនាញច្បាស់លាស់ ទើបអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១