មុនពេលកាន់តួនាទី ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ តើឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី មានបទពិសោធន៍ដឹកនាំការងារអ្វីខ្លះ? សូមអញ្ជើញទស្សនា «ប្រវត្តិសង្ខេប ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួន គោលជំហរ និងសកម្មភាពការងារកន្លងមករបស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី»

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១