កម្រងរូបភាពក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ​ និងមន្ត្រី​រាជការ​នៃ​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​ ក្រោមអធិបតីភាព​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​របស់​ ឯកឧត្ដម​ ហ៊ុន​ ម៉ានី​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​


កម្រងរូបភាពក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ានី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ៕

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១