ប្រកាស ស្ដី​ពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​​ឯក​សារ ស្ដីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​​ប្រព័ន្ធត្រួត​​ពិនិ​ត្យផ្ទៃ​​ក្នុងបច្ចេក​វិ​ទ្យា​ព័​ត៍​មាន​

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដី​ពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​​ឯក​សារ ស្ដីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​​ប្រព័ន្ធត្រួត​​ពិនិ​ត្យផ្ទៃ​​ក្នុងបច្ចេក​វិ​ទ្យា​ព័​ត៍​មាន​ ។

លេខលិខិត៖ ១៤៣៦ សហវ.ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 6 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2040 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១