រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញ និងការវិភាគមុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធក្រសួង ស្ថាប័នក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ដំណើរការនៃក្រសួង ស្ថាប័ន ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាព ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការបំពេញមុខងារ និងបេសកកម្មរបស់ខ្លួន ឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី១ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងនីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា

អត្ថបទសង្ខេប៖


រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញ និងការវិភាគមុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធក្រសួង ស្ថាប័នក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ដំណើរការនៃក្រសួង ស្ថាប័ន ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាព ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការបំពេញមុខងារ និងបេសកកម្មរបស់ខ្លួន ឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី១ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងនីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា។

សូមអានសេចក្តីណែនាំលម្អិត នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំដែលបានភ្ជាប់ជូន!

លេខលិខិត៖ ០១.សណន

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 18 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 523 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១