គណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងប្រជែង បានរៀបចំផ្គត់ផ្គង់ភេសជ្ជៈទឹកពិសា ជូនបេក្ខជនដែចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូអនុវិទ្យាល័យ (វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២)

អត្ថបទសង្ខេប៖គណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងប្រជែង បានរៀបចំផ្គត់ផ្គង់ភេសជ្ជៈទឹកពិសា ជូនបេក្ខជនដែចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូអនុវិទ្យាល័យ (វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២)៕


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 107 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 184 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១