សូមអញ្ជើញទស្សនាប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ានី ជុំវិញការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ក៏ដូចជាការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូអនុវិទ្យាល័យ  ខណៈលទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនអនុវិទ្យាល័យ កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ការចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១