គណៈកម្មការរៀបចំកាប្រឡងប្រជែង សូមជូនវិដេអូណែនាំសម្រាប់ការចុះឈ្មោះប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សា ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា


👉 តាមរយៈតំណភ្ជាប់៖ https://go.gov.kh/era/mcsregnew និងស្កេន QR Code ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ១៧:០០ ជាកំហិត។


👉 ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ ឬប្រព័ន្ធ Telegram៖ ០១០ ៤១៦ ៥៧៣, ០៦១ ២៦៨ ៩៩៩, ០១០ ៤៣៧ ៩២២, ០៩៨ ៥៥២ ៥៧៧ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។


ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡង សូមភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការនានារបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ តាមតំណមានជូនភ្ជាប់ខាងក្រោម៖


១.ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ https://t.me/mcsgovkh


២.ព័ត៌មានមុខងារសាធារណៈ https://t.me/CivilServiceNews31

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១