អនុក្រឹត្យលេខ៣៧៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការដំឡើងរបបឧបត្ថម្ភប្រចាំខែសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់សពមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល សពអតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងសពអតីតយុទ្ធជន ត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤ តទៅ។

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១