ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមជម្រាបជូនសាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មាន នូវសមាសភាពក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួង

អត្ថបទសង្ខេប៖


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមជម្រាបជូនសាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មាន នូវសមាសភាពក្រុមអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ដូចមានចែងក្នុងសេចក្តីសម្រេចស្តីពី៖ «ការបង្កើតក្រុមការងារអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ» ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។

លេខលិខិត៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 536 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 904 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១