សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ​ស្ដីពីការជ្រើសរើស មន្ត្រីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្រប ឱ្យទទួលមុខតំណែងជាអនុប្រធានការិយាល័យ និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ​ស្ដីពីការជ្រើសរើស មន្ត្រីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្រប ឱ្យទទួលមុខតំណែងជាអនុប្រធានការិយាល័យ និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើចំនួនអនុប្រធានការិយាល័យ និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដែលមានស្រាប់៕

លេខលិខិត៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 130 KB

ភ្ជាប់តេទ្បេក្រាម: Join Telegram

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2446 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១