សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កាលបរិច្ឆេទ  បទបញ្ញាត្តិ និងប្លង់មណ្ឌលប្រឡង ជូនដល់បេក្ខជនប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងាររដ្ឋ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ​ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រសួងផែនការ​ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងទេសចរណ៍ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កាលបរិច្ឆេទ បទបញ្ញាត្តិ និងប្លង់មណ្ឌលប្រឡង ជូនដល់បេក្ខជនប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងាររដ្ឋ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រសួងផែនការ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងទេសចរណ៍ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣៕

លេខលិខិត៖ ២៦៥៤/២៣ មស.សជណ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 2 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1684 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១