សេចក្ដីជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនជាសិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងប្រជែង និងទទួលបានសលាកបត្រឯកត្តជនដើម្បីចូលរួមប្រឡងប្រជែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រសួងផែនការ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងទេសចរណ៍ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡងប្រជែង​ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនជាសិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងប្រជែង និងទទួលបានសលាកបត្រឯកត្តជនដើម្បីចូលរួមប្រឡងប្រជែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រសួងផែនការ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងទេសចរណ៍ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡងប្រជែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣៕

លេខលិខិត៖ ២៦៥៤/២៣ មស.សជណ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 22 MK

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1818 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១