សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ដល់បេក្ខជនជាសិស្ស​ និស្សិត ​និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល​ដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងប្រជែង​ និងទទួលបានសលាកបត្រឯកត្តជនដើម្បីចូលរួមប្រឡងប្រជែងក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ​ ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធ​ជន​ និងយុវនីតិសម្បទា​ ក្រសួងផែនការ​ ក្រសួង​យុត្តិធម៌​ ក្រសួង​ទេសចរណ៍​ និង​រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន​អាកាសចរស៊ីវិល​ សម្រាប់​ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនជាសិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រឡងប្រជែង និងទទួលបានសលាកបត្រឯកត្តជនដើម្បីចូលរួមប្រឡងប្រជែងក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្រសួងផែនការ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងទេសចរណ៍ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣៕

លេខលិខិត៖ ២៤៥៥/២៣ មស.សជណ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 29 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 3362 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១