ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈដោយឡែក នៃក្របខ័ណ្ឌភ្នាក់ងារបច្ចេកទេស

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈដោយឡែក នៃក្របខ័ណ្ឌភ្នាក់ងារបច្ចេកទេស ។

លេខលិខិត៖ នស​/រកត/០៦០២/១៥៤

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០២


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 161 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1596 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១