សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្ដីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្ដីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

លេខលិខិត៖ ១៨៧៦/២៣ មស.សជណ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 123 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1510 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១