សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណី លោក ខឹម មុនីកុសល ដែលត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន អនុវត្តទណ្ឌកម្មខាងវិន័យថ្នាក់ទី២

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណី លោក ខឹម មុនីកុសល ដែលត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន អនុវត្តទណ្ឌកម្មខាងវិន័យថ្នាក់ទី២៕

លេខលិខិត៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 579 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2479 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១