សេចក្តីជូនដំណឹង និងសេចក្ដីសម្រេច ស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យបេក្ខជនចូលរួមប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង និងសេចក្ដីសម្រេច ស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យបេក្ខជនចូលរួមប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។

លេខលិខិត៖ ៤៨៦៧ មស.សសរ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 17 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 3988 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១