ប្រកាស ស្ដីពីពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស លេខ ៥៤៣ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពីពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស។

លេខលិខិត៖ ៥៤៣ សហវ.ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 2 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 7325 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១