សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការជ្រើសរើសមន្ត្រីដឹកនាំគ្រប់គ្រង នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីសម្រេច លេខ ៣២៦១ មស.សសរ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការជ្រើសរើសមន្ត្រីដឹកនាំគ្រប់គ្រង នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ។

លេខលិខិត៖ ៣២៦១ មស.សសរ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 722 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 3088 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១