សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបន្ថែមភារកិច្ចដល់ក្រុមការងារពិនិត្យសំណុំឯកសារបេក្ខជនដែលត្រូវបាន ជ្រើសរើសបញ្ចូលក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការសុខាភិបាលឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីបម្រើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីសម្រេចរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្ដីពីការបន្ថែមភារកិច្ចដល់ក្រុមការងារពិនិត្យសំណុំឯកសារបេក្ខជនដែលត្រូវបាន ជ្រើសរើសបញ្ចូលក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការសុខាភិបាលឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីបម្រើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

លេខលិខិត៖ ១៩៩៤ មស.សសរ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 187 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 8583 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១