សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការបញ្ចប់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងការបញ្ចប់ការបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេស

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការបញ្ចប់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការបញ្ចប់ការបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ នៅទូទាំងប្រទេស ។

លេខលិខិត៖ ៥៣ សសរ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 207 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1577 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១