សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការអនុវត្តអត្រាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០០២ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការអនុវត្តអត្រាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០០២ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ។

លេខលិខិត៖ ០០២ សហវ.អពដ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 960 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 172 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១