ច្បាប់ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ និងចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ និងចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ។

លេខលិខិត៖ នស​/រកម/១១២០/០៣០

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 9 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 7837 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១