ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនៃករណីជ្រើសរើស មន្រ្តីក្របខណ្ឌពិសេសចំនួន ១៣៥នាក់

អត្ថបទសង្ខេប៖


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនៃករណីជ្រើសរើស មន្រ្តីក្របខណ្ឌពិសេសចំនួន ១៣៥នាក់ ។

លេខលិខិត៖ ១៦៣៦ មស.ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ​ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 466KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 6376 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១