ព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំង និងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំង និងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល ។

លេខលិខិត៖ នស​/រកត/០៣២០/៤២១

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 303 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 6656 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១