ច្បាប់ ស្ដីពីការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្ដីពីការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។

លេខលិខិត៖ នស​/រកម/០៣២០/០០៩

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 659 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2638 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១