សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីឌ១៩ នៅក្នុងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីឌ១៩ នៅក្នុងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ។

លេខលិខិត៖ ១២៦១ មស.សណន

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២០ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 227 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2359 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១