ប្រកាស ស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធី នៃការផ្ដល់ វិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណង់ ដែលបានសាងសង់រួចមុនច្បាប់ ស្ដីពីសំណង់ចូលជាធរមាន

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតភូមិ នៃខេត្តក្រចេះ ។

លេខលិខិត៖ ១៧៧ ដនស.ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 4 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 4345 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១