ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការិយាល័យចំណុះឱ្យនាយកដ្ឋាន នៃអង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការិយាល័យចំណុះឱ្យនាយកដ្ឋាន នៃអង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស ។

លេខលិខិត៖ ៩២ ប្រក.បល

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១២ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 1 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2791 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១