ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពជូនដំណឹងដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ស្ដីពីនីតិវិធីក្នុងការបំពេញបែបបទមួយចំនួនលើការដំឡើងឋានន្ដរស័ក្ដិ ថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំ ឋានន្ដរស័ក្ដិ ថ្នាក់កិត្តិយស និងដំឡើងឋានន្ដរស័ក្ដិ ថ្នាក់ តាមកម្រិតសញ្ញាបត្រជូនមន្ដ្រីរាជការស៊ីវិល

អត្ថបទសង្ខេប៖


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោរពជូនដំណឹងដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ស្ដីពីនីតិវិធីក្នុងការបំពេញបែបបទមួយចំនួនលើការដំឡើងឋានន្ដរស័ក្ដិ ថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំ ឋានន្ដរស័ក្ដិ ថ្នាក់កិត្តិយស និងដំឡើងឋានន្ដរស័ក្ដិ ថ្នាក់ តាមកម្រិតសញ្ញាបត្រជូនមន្ដ្រីរាជការស៊ីវិល ។

លេខលិខិត៖ ៥៧៤៧ មស.ត្ររ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១១ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 917 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 3940 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១