អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌមន្ដ្រីរាជការ ៣៦២ រូប ទៅក្នុងឋានន្ដរស័ក្ដិមន្រ្តីសុខាភិបាលមធ្យម នៃក្របខណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលមធ្យម នៅក្រសួងសុខាភិបាល

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌមន្ដ្រីរាជការ ៣៦២ រូប ទៅក្នុងឋានន្ដរស័ក្ដិមន្រ្តីសុខាភិបាលមធ្យម នៃក្របខណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលមធ្យម នៅក្រសួងសុខាភិបាល ។

លេខលិខិត៖ ១១៤៥ អនក្រ.តត

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 3MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 6792 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១