ព្រះរាជក្រឹត្យ​ ស្ដីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌដល់មន្ដ្រីរាជការ ៦៧៦ រូបទៅក្នុងឋានន្ដរស័ក្ដិគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម នៃក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និកីឡា

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ​ ស្ដីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌដល់មន្ដ្រីរាជការ ៦៧៦ រូប ទៅក្នុងឋានន្ដរស័ក្ដិគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម នៃក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និកីឡា។

លេខលិខិត៖ នស/រកត/០៧១៥/១០៤២

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 3 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 5515 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១