អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្ដីរាជការចំនួន ៣៥៦៦ រូប នៃក្រសួងសុខាភិបាល

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្ដីរាជការចំនួន ៣៥៦៦ រូប នៃក្រសួងសុខាភិបាល។

លេខលិខិត៖ ១២០២ អនក្រ.តត

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 7 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 6067 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១