ប្រកាស ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដែរ និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដែរ និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។

លេខលិខិត៖ ៤៦៥ កប/ប្រកខល

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 615 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2617 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១