ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការតម្លើងថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំដល់មន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីការតម្លើងថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំដល់មន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ។

លេខលិខិត៖ នស/រកត/០២១៧/២១៨

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 698 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 7139 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១